QUÈ ÉS LEXIC MARINER

La mar és un petit univers on cada cosa té el seu nom. Recollir en un vocabulari tots aquests noms és una tasca gairebé impossible. És per això que no existeix cap diccionari perfecte, complet, que resolgui tots els dubtes i cobreixi absolutament tots els camps del coneixement. I encara menys tenint el català com a vehicle de comunicació.
Lexicmariner vol oferir una eina útil que utilitza els recursos de les noves tecnologies per aplegar el vocabulari marítim català més accessible i complet possible. Es tracta d’una iniciativa particular, iniciada i desenvolupada per Washington Garcia, i que compta amb el suport del Museu Marítim de Barcelona.
El repte ha estat el de recollir un vocabulari marítim català a partir dels ja existents i ampliar-lo amb la consulta de diccionaris similars en castellà i altres llengües (més abundants) i buscant els equivalents més correctes. Tot plegat el recull de termes abasta el màxim de camps de coneixement: els vaixells, els esports, la meteorologia, el medi natural, la ciència, el dret, l’enginyeria naval, etc. L’objectiu final és aplegar en un únic vocabulari tot allò que té a veure amb la mar i que generalment queda dispers en vocabularis específics molt especialitzats i no sempre accessibles.
Es tracta naturalment d’un treball que no té un punt i final. Demana un esforç permanent de correcció i ampliació, que cal fer amb la col·laboració de tothom. Lexicmariner ofereix una eina de treball útil que vol ser també un estímul per avançar en un millor ús de la terminologia correcta en català i, més enllà, en un millor coneixement de las coses de la mar de la cultura catalana.
Molts dels termes inclosos en Lexicmariner van acompanyats d’una imatge identificativa. Sempre que ha estat possible s’ha utilitzat materials dels fons del Museu Marítim de Barcelona o de fons lliures de drets. En cas que detecteu qualsevol mena de problema en aquest sentit us agrairem que ens ho feu saber per tal retirar-es o substituir-les. En el mateix sentit, l’autor agrairà qualsevol suggeriment que contribueixi al millorament de Lexicmariner, així com la comunicació de qualsevol error o falta que s’hagi pogut cometre.

Washington Garcia