LÈXIC MARINER

La mar és un petit univers on cada cosa té el seu nom, i recollir en un vocabulari aquests noms és una tasca gairebé impossible. És per això que no existeix cap diccionari perfecte, complet, que resolgui tots els dubtes i cobreixi absolutament tots els camps del coneixement. I encara menys tenint el català com a vehicle de comunicació.

Aquest treball té aquesta voluntat i es fruït de la col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona.

El repte ha estat el de recollir un vocabulari marítim català a partir dels ja existents i ampliar-lo amb la consulta de diccionaris similars en castellà i altres llengües (més abundants) i buscant els equivalents més la ciència, etc.

Us oferim un instrument, una eina de treball que ha de ser millorada i ampliada constantment però que sens dubte serà útil a molta gent, i alhora serà un estímul per avançar en un millor ús de la terminologia correcta i, perquè no, en un millor coneixement de las coses de la mar.

L’autor agrairà qualsevol suggeriment i critica que contribueix al millorament del present treball, així com la comunicació de qualsevol error o falta que s’hagi pogut cometre. Tanmateix serà molt ben rebuda y agraïda la aportació de termes, locals o d'ús general, que contribueixi a engrandir aquest treball.

Washington Garcia